8.6.3.2 Program og andre forutsetninger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal sette seg inn i endringer og suppleringer av oppdragsgivers styrende forutsetninger og systematisere registrert informasjon og sikre at den blir anvendt.


Arkitekten skal

  • Ivareta forutsetninger knyttet til bruk av plantesorter, materialbruk eller bruk av prefabrikkerte løsninger
  • Avklare forutsetninger om bruk av preaksepterte løsninger eller dokumentasjon knyttet til ulike valg på detaljnivå.
  • Vurdere mulige føringer knyttet til skjøtsel, drift og vedlikehold 
  • Dokumentasjon om at valgt utførelse er i tråd med registreringer av krav og mulige løsninger i tidligere faser av prosjekteringsarbeidet
  • Vurdere om det kan forventes risikofylte arbeidsoperasjoner med konsekvenser for SHA på byggeplassen og i så fall gi melding om dette til prosjektets koordinator for prosjektering samt redegjøre for forholdet i den bygningsmessige beskrivelsen

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no