7.8.7.2 Dokumentasjon for forvaltning drift og vedlikehold (FDV)

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekt skal bidra til dokumenter for forvatltning, drift og vedlikehold FDV.


Arkitekten skal

  • Utarbeide bidrag med beskrivelse og annen dokumentasjon av anskaffelse og utførelse der arkitekten er direkte ansvarlig for valg av produktvalg eller løsning
  • Utarbeide ajourførte møbleringsplaner og evt. andre hovedtegninger for innredningen på «som bygget» nivå
  • Samle og redigere FDV dokumentasjon med bidrag fra de ulike leverandører og produsenter som har vært involvert i leveransen av innredningen

 FDV

  • Forvaltning. Oversende ajourførte møbleringsplaner og andre hovedtegninger for innredningen som er oppdatert til “som bygget”- nivå
  • Drift. Innhenting og redigering av driftsinstrukser, renholds- prosedyrer, brukerveiledning møbler og innredning
  • Vedlikehold. Bistå med omfattende komplett beskrivelse og aktuelle tegninger, oversikt over anvendte farger, materialer med produktangivelse, produsent og leverandør samt evt. adresse- lister

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no