7.6.7.3 Tegninger og annen dokumentasjon

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Det skal utarbeides hovedtegninge i relevant målestokk og illustrasjoner og supplerende tegninger og annen dokumentasjon som grunnlag for beslutning og gjennomføring av anskaffelsen.

Dokumentasjon fra detaljprosjekt skal kunne brukes som grunnlag anskaffelse av møbler og innredningselementer.


Dokumentasjon skal omfatte

  • Møbleringsplaner og andre tegninger i egnet målestokk, (1:50 eller 1:100)
  • Nødvendig oppriss av innredningselementer i egnet målestokk (1:50 / 1:100)
  • Detalj- og arbeidstegninger av spesielle innredningselementer utviklet for oppdraget (1:10, 1:5 eller 1:1), forutsatt tilleggsavtale med OppdragsgiverDetaljerte og spesifiserte skjemaer og lister over møbler og innredningselementer.
  • Kodemerking av elementer med nøyaktig plassering i bygningen
  • Målsetting av innredningselementer og plassering av disse
  • Evt. skjema fast innredning
  • Skjema innredning av spesielle rom
  • Utstyrsliste veggfaste komponenter

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no