8.2.5.4 Form og funksjonaliteti uteområdene

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utvikle og bearbeide sitt forslag ved å legge grunnlag for funksjonelle og gode løsninger og bevegelseslinjer, angi plassering av viktige steder og hovedfunksjoner og sikre at prosjektet er vurdert med hensyn til generalitet, fleksibilitet, elastisitet, møblerbarhet.


Arkitekten skal

  • Ivareta lokale økosystemer
  • Bidra til og forholde seg til plassering av bygg
  • Ivareta eksterne og interne trafikkforhold, samt adkomst
  • Utabeide prinsipper for vegetasjonsbruk
  • Utabeide prinsipper for materialbruk
  • Utarbeide prinsipper for håndtering av overvann
  • Utarbeide prinsipper for tekniske føringer på og under terreng
  • Utarbeide hovedprinsipper belysning
  • Ivareta krav til  universell utforming

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no