3.6.2.5 Koordinering og rapportering

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

SHA-arbeidet rapporteres i referat fra hvert byggemøte.

SHA-koordinator kan delta ved tverrfaglige møter for prosjektgransking og kvalitetssikring, bidra til utarbeiding av forslag til fremdrifts- og beslutningsplaner for utførelsesfasen, samt ivareta utførendes forventede interesser i prosjekteringsfasen.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no