6.2.4.2 Samarbeide med andre ansvarlige i tiltaket

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal samarbeide med andre som har et offentligrettslig ansvar i tiltaket. Herunder ansvarlig, søker andre ansvarlige prosjekterende, tiltakshaver / Oppdragsgiver, SHA-koordinator, ansvarlig kontrollerende.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no