6.4.3.1 Rammebetingelser

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Registrere og innarbeide merknader i referat fra forhåndskonferanse og avklare endringer og suppleringer i byggherre og brukerkrav og ivareta krav til arkitektonisk utforming, og funksjonalitet.

Utdype og dokumentere relevante myndighetskrav i forhold til ytre rammer og sikkerhet mot fare og ivareta eventuelle krav til vern av bygninger eller bygningsdeler.

Avklare omfanget av innrednings- og utomhuselementer som det er aktuelt å inkludere i oppdraget.


Arkitekten skal

  • Bearbeide informasjon gitt under pkt 6.4.1
  • Videreutvikle og bearbeide de grunnleggende kvalitetene i prosjektet på relevant nivå
  • Dokumentere hvordan registrerte krav blir eller tenkes å bli håndtert gjennom utviklingen av prosjektet

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10;
- 43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag
- 43-022 Momentliste prosjektforutsetninger

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no