3.6.2.4 Opplæring

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

SHA-koordinator har ansvar for skolering og oppfølging innen SHA-relaterte områder blant de prosjekterende og byggherreorganisasjonen.


SHA-koordinator har ansvar for

  • Opplæring og informasjon til alle medarbeidere i prosjektet
  • Opplæring i lover og forskrifter for alle med ansvarsbelagte oppgaver i tiltaket
  • Forholde seg til Oppdragsansvarlig innen hvert fagområde som er ansvarlig for SHA-opplæring innen de enkelte fag

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no