7.2.6.1 Fordypning

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal samarbeide med andre prosjekterende og involverte om prosjektutviklingen, foreta tverrfaglige vurderinger, utdype og bearbeide den foreslåtte løsning.


Arkitekten skal

  • Utvikle en åpen og positiv dialog for å for å innhente kunnskap 
  • Samarbeide om å utvikle de best mulige løsningene i forhold til programkrav
  • Tilpasse forslag til innspill fra tverrfaglig arbeid     
  • Vurdere antall typer innredningselementer i eget prosjekt på et enkelt og realistisk nivå

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no