6.4.8.2 Mulige supplerende tegninger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Utarbeidelse av supplerende tegninger skal avtales med oppdragsgiver.


Aktuelle supplerende tegninger 

  • Prinsipputsnitt og -snitt av fasade (1:20, 1:10) med opplysende tekst
  • Prinsipputsnitt, -plan og -snitt av viktige spesialrom (1:50/1:20) med opplysende tekst
  • Prinsipielle planer for områder med ulike himlinger, gulvbelegg o.l.
  • Skjema for spesielle rom

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no