3.3.5.5 Avslutning og overtakelse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder for prosjektering skal sammen med prosjektleder og byggeleder/prosjektleder utførelse, ta del i ferdigbefaringer og overdragelsesforretning, så fremt PLP fortsatt er i prosjektet.


PLP skal

  • Påse at prosjektplan avsluttes, at kontrolldokumentasjon innhentes og at ferdigattest (og evt. midlertidig brukstillatelse) mottas
  • Påse lovpålagt arkivering av prosjektmaterialet
  • Tilretteleggelse for oppdragsgivers overtakelse av det fullførte prosjektet

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no