6.2.5.2 Plassering av byggverk

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal bestemme plassering i forhold til sted og omgivelser og utarbeide skisse til situasjonsplan.


Arkitekten skal ivareta

  • Løsninger for utvendig arealdisponering
  • Plassering av bebyggelse
  • Utbyggingspotensiale
  • Uteoppholdsareal
  • Adkomst
  • Parkering
  • Varemottak

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no