7.2.9.2 Utarbeide grunnlag for forespørselen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Grunnlag vil være kontraktsbetingelser med oversikt over styrende forutsetninger (program, lover, forskrifter, bestemmelser mm), tegninger og / eller BIM-modell på skisseprosjektnivå, overordnet beskrivelse av prosjekt og funksjonskrav amt enkel elementbeskrivelse (bygningskomponenter, møbler oa.).


Det skal utarbeides

  • Kontraktsforslag med generelle betingelser og kriterier for valg av tilbyder.
  • Oppdragsgivers styrende dokumenter supplert med oversikt over programkrav og myndighetskrav til prosjektet.
  • Typiske tegninger i egnet målestokk (1:100), evt. supplert med utsnitt i avtalt målestokk.
  • Beskrivelse supplert med elementbeskrivelse for typisk og spesiell møblering, innrednings- og bygningelementer.
  • Overordnet areal- og mengdeoversikt
  • Tilbuds- og evalueringsskjema

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no