3.3.4.1 Kontrahering av prosjekterende

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder for prosjektering PLP skal om nødvendig utarbeide grunnlag for kontrahering av prosjekterende og spesialrådgivere og delta i kontrahering av disse. PLP skal videre etablere og utvikle samarbeid med de prosjekterende og deres prosjekteringsleder og lede og referere møter PLP selv innkaller eller tar initiativ til.

PLP skal se til at ansvarsdeling mellom involverte i prosjekteringsoppdraget avklares. PLP skal i tillegg initiere og styre brukermedvirkning i prosjekteringsfasen.


PLP skal

  • Bistå PL ved kontraheringen og forhandling om kontrakter med de prosjekterende og avklare behov for evt. spesialrådgivere
  • Engasjere aktuelle aktører for å gjennomføre prosjektet og etablere kontrakter med disse
  • Arrangere oppstartsmøter ved milepæler i prosjektet og introdusere nye aktører på en positiv måte til prosjektets mål og visjoner

Ta initiativ til

  • Oppstartsmøter, kontraktsmøter, prosjekterings- og fasemøter og prosjektgranskingsmøter.
  • Engasjere ansvarlig kontrollerende når dette kreves
  • Avklare forhold til Ansvarlig søker og Ansvarlig kontrollerende
  • Bestemme form og omfang for brukermedvirkning og avklare hvordan og hvor stor deltagelse som ventes fra de prosjekterende
  • Delegere oppgaver til de prosjekterende 
  • Følge opp utviklingen i arbeidet og avklare spørsmål i prosessen og ta beslutninger endringer, tillegg eller fradrag i rom- og byggeprogram

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no