5.4.4.1 Avklare rammene for oppdraget i oppstartsmøte

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

 Avklare rammene for oppdraget i oppstartsmøte


  • Avklare mandat og avtale for oppdraget.
  • Avklare oppdragets formål.
  • Få fastlagt oppdragets fysiske avgrensing.
  • Få definert om oppdraget skal være plan for å utarbeide områderegulering eller en detaljert reguleringsplan.
  • Avklare hvilke dokumenter, bilag og illustrasjoner som må utarbeides og undersøkelser og utredninger som må gjennomføres.
  • Fastlegge samarbeidsform med oppdragsgiver og kommune om disse ikke er den samme.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

T-1490 Veileder om Reguleringsplan- vedlegg 1 Sjekkliste

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no