3.9.8.1 BIM-modell for spesielle formål

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

BIM-koordinator skal teste ut ulike temaer som ønskes belyst uten at dette er inkludert i opprinnelig kontrakt.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no