7.4.7.4 Tegninger og annen dokumentasjon

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Det skal utarbeides hovedtegninger i relevant målestokk.

Illustrasjoner og supplerende tegninger utarbeides etter nærmere avtale med Oppdragsgiver.


Det skal utarbeides

  • Møbleringsplaner 1:50 eller 1:100 med referanser til oppdragets program
  • Oppriss av aktuelle områder 1:50 eller 1:100 med angivelse av relevante romhøyder 
  • Plansjer med materialprøver og fargeforslag for innredningen, funksjonskrav/ytelsesbeskrivelse eller spesifisert beskrivelse og mengdefortegnelse iht. NS 3420
  • Visualisering av og innredningen i form av perspektiv e.l.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no