7.2.3.2 Program og andre forutsetninger for oppdraget

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal klarlegge og sette seg inn i Oppdragsgivers grunnlagsdokumenter, rom- og byggeprogram og legge til rette for at disse kan i ivaretas i prosjektet.


Arkitekten skal

  • Sette seg inn i byggherrens byggeprogram
  • Gjennomgå byggherre-/brukerkrav med oppdragsgiver
  • Gjennomgå rom-, funksjons- og byggeprogrammet
  • Foreta befaring og nødvendig registrering av eksisterende forhold
  • Varsle om hvilke BIM-data som trengs for å tilfredsstille oppdragsgivers behov
  • Vurdere mulig innvirkning på oppdraget og evt. hensyn som må tas

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Det kan benyttes ulike metoder for å visualisere program i flate, volum og funksjonelle sammenbindinger.

I komplekse prosjekter anbefales egne programmer for å samle og sikre informasjon som dRofus eller lignende.

Opplysninger om juridiske avtaler ol. må fremlegges av oppdragsgiver.

Se også MAKS10 og Byggherreforskriften.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no