8.4.7.5 Andre tegninger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide supplerende tegninger og illustrasjoner(analoge eller digitale, 2D- 3D) i egnet målestokk og med et detaljeringsnivå som viser prosjektets viktigste elementer.


Arkitekten kan utarbeide følgende tegninger

  • Tomteteknisk plan 
  • Planer for delområder (1:100 / 1:200)
  • Snitt og oppriss 1:50 eller 1:100 med angitt informasjon iht. Standard Norges spesifikasjoner
  • Detaljer (1:10, 1:20, 1:50)
  • Detaljer overgang ute/ inne
  • Evt. rivingstegninger (ved ombygging og rehabilitering)

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no