4.5.5 Vurdere entrepriseform

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Det bør vurderes ulike modeller for å knytte til seg prosjekterende og utførende sammenlignet med egne ønsker om å påvirke prosessene for å sikre at resultatet blir som forventet.


Dette gjelder

  • Velge mellom ulike typer byggherrestyrte kontrakter med prosjekterende og utførende eller ulike former for totalentreprise
  • Avklare kriterier for valg av arkitekt og rådgivere for eks. ved hjelp av plan- og designkonkurranser, prekvalifisering på faglig grunnlag, priskonkurranse eller annet
  • Avklare kriterier for valg av utførende for eks. referanser, «samspill» «åpen bok», eller ren priskonkurranse eller annet og vurdere tidspunkt for kontrahering

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Oppdragsgiver kan velge mellom disse måtene å kontrahere prosjekterende og utførende;

Byggherrestyrte kontrakter

  • Engasjere arkitekt og rådgivere fag for fag eller som samlet gruppe
  • Engasjere utførende via utførelsesentrepriser som generalentreprise, hovedentreprise med underordnede entrepriser, eller byggherrestyrte sideordnede entrepriser 

Totalentrepriser

  • Totalentreprenøren engasjeres etter at skisse- eller forprosjekt er avsluttet og overtar det videre prosjekteringsansvaret 
  • Totalentreprenøren engasjerer prosjekterende fra start eller overtar prosjekterende fra oppdragsgiver

Samspillsentrepriser

  • Mellom to parter; Oppdragsgiver og gruppe av prosjekterende og utførende. Som oftest en totalentreprenør som bl.a. engasjerer prosjekterende
  • Mellom tre parter; Oppdragsgiver, Prosjekteringsgruppe og Gruppe av utførende (ulike samarbeidsformer)
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no