6.6.7.6 Supplerende tegninger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Det skal utarbeides supplerende tegninger

  • Bygningsmessige detaljer 1:10,- 1:1
  • Skjema dører/vinduer o.l. med koder
  • Skjema trapper, balkonger og lignende
  • Skjema fast innredning
  • Skjema overflatebehandling
  • Skjema spesialrom
  • Annet (spesifiseres)

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no