8.8.6.3 Kvalitetssikring av egne arbeider

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitektens skal kvalitetssikre egne arbeider.


Arkitekten skal kvalitetssikre egne tegninger og dokumenter

  • Egenkontroll, sidemannskontroll og Bedriftsintern kontroll
  • At tiltakets ytre rammer og sikkerhet mot fare er identifisert og dokumentert
  • At valgte løsninger  / prosjekteringsgrunnlaget er i samsvar med kravene og dokumentert

Tverrfaglig kvalitetssikring

  • Punktet har relevans for oppdrag av et visst omfang.
  • Hvert fag har ansvar for egen kvalitetssikring. Dette punktet tar opp tverrfaglig kvalitetssikring og kontroll
  • Kontrollere tverrfaglige dokumenter og dokumenter fra andre fag
  • Delta i tverrfaglig tilrettelegging, prosjektering og kontroll
  • Registrere avvik fra rammetillatelsen, generelle krav i PBL, forskrifter og foreta nødvendige tiltak  for å lukke disse. 
  • Informere ansvarlig søker dersom endringene krever søknad om endring, tilleggssøknad eller dispensasjonssøknad

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10;
48-013 Sjekkliste planer
- 48-014 Sjekkliste snitt
- 48-015 Sjekkliste fasader
- 48-016 Sjekkliste skjemaer
- 48-017 Sjekkliste detaljer
- 48-018 Sjekkliste universell utforming
- 48-019 Sjekkliste miljøkrav
- 48-020 Sjekkliste BIM
- 48-021 Sjekkliste energi
- 48-022 Sjekkliste SHA i egen prosjektering
- 48-023 Sjekkliste bad og våtrom
- 48-024 Sjekkliste bygningsfysikkArkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no