6.4.6.1 Fordypning i eget prosjektmateriale

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal detaljere utvalgte løsninger og planområder og utarbeide nødvendige prosjektnotater, etter nærmere avtale med oppdragsgiver.


Aktuelle områder for fordyping

  • Utsnitt av forslag til fasadeløsning vises i egnet målestokk med oppriss og snitt
  • Skjema for kjøkken, våtrom, varemottak, spesialrom
  • Snitt og oppriss for sone mellom himling og dekke med typisk kryssing mellom tekniske installasjoner eller utfletting fra sjakt
  • For større næringsbygg osv, prinsippløsning for økonomigård med varemottak og kildesortering av avfall

Mulige temaer for notater 

  • Ytre og indre miljøfaktorer og tiltakets mulige konsekvenser
  • Strategi for løsninger knyttet til klimakontroll, energikrav, dagslyskontroll, universell utforming, brannceller  og prinsipper for kontroll med lys og akustikk blir dokumentert iht. TEK
  • Valg av entreprisemodell

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no