6.2.7.4 Situasjonsplan

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide situasjonsplan og kontrollere at kartgrunnlaget har en tilstrekkelig nøyaktighet til at tiltaket kan plasseres korrekt.


Situasjonsplan skal vise

  • Eiendomsgrenser, byggegrenser etc.
  • Adkomstforhold for kjørende og gående
  • Omtrentlige kotehøyder på eksisterende og nytt terreng basert på tildelt kartgrunnlag
  • Plassering av bebyggelse med avstand til eiendomsgrense / nabobebyggelse
  • Påtenkte veier og parkeringsløsninger

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no