8.2.2.2 Dokumentasjon for oppdragsgiver

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal sammenstille og dokumentere skisseprosjektet som beslutningsunderlag for oppdragsgiver som beskrevet i de følgende delpunkter.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Presentasjon av skisseprosjekt bør inneholde en overordnet dokumentasjon av spørsmål som har vært vurdert i skissefasen. Omfanget av dokumentasjonen kan variere med oppdragets art og gjennomførings modell. Rammene for omfanget av dokumentasjonen bør fremgå av kontrakten. Skisseprosjektet fremstilles gjerne i enkle tegninger, en overordnet beskrivelse og et utvalg illustrasjoner som viser det arkitektoniske potensialet og sammenheng med omgivelsene. 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no