6.2.7.6 Illustrasjoner og modeller

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Illustrasjoner, utredninger og modeller utarbeides etter nærmere avtale med Oppdragsgiver.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no