4.5.3 Etablere byggherreorganisasjon

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Ved etablering av byggherreorganisasjon skal det fastlegges retningslinjer for rapportering, behandling av endringsforslag og beslutningsnivåer, fastlegge retningslinjer for styring av, eller endring i, budsjett, økonomi og fremdrift, fastlegge mandat og ansvar for utfyllende programmering og programendringer i prosjektfasen og utarbeide et overordnet utkast til beslutningsplan.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no