8.6.5.3 Form og funksjonalitet

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal påse at Landkskapsplanen er tilrettelagt for programmert utstyr og elementer og sikre rasjonelle og trygge bevegelseslinjer i uteområdet, samt utarbeide rivningstegninger der dette er aktuelt.


Arkitekten skal

  • Sørge for at utendørselementer og utstyr er inntegnet og detaljert på hensiktsmessig nivå
  • Ivareta krav til sikkerhet, brannvern, funksjonalitet og krav til universell utforming  og andre sikkerhetskrav
  • Samarbeide med rådgivere om utarbeiding av plan for mulig miljøsanering 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no