7.6.5.4 Tverrfaglig samarbeid og ansvarsdeling

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Ytelsenes omfang er avhengig av den entrepriseform som velges for det enkelte prosjekt.

Arkitekten skal samarbeide med andre arkitektdisipliner, bistå ved forslag til valg av farger og materialer i berørte deler av byggverket og samarbeide med rådgivere i detaljprosjekfasen.

Hvis ikke annet er avtalt, fordeles oppgavene iht. avtalt ansvarsfordeling i prosjektet.


Arkitekten skal

  • Samarbeide med arkitekt for bygningen og landskapsarkitekt for å sikre detaljutforming av anskaffelsen av innredningen, samt utarbe nødvendig underlagsmateriale for spesialrådgivere innen lyd/akustikk, miljø og andre spesialfelt
  • Bidra til å avklare grensesnitt mellom de prosjekterende gjennomgås og kontrolleres.
  • Samarbeide om endelig valg av farger/materialer på brukerutstyr med byggherre/arkitekt for byggverket og evt. leverandør
  • Samarbeide om evt. tverrfaglig kvalitetssikring og dokumentasjon av denne

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no