8.6.3.3 Relevante myndighetskrav

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal ivareta relevante myndighetskrav, standarder og utførelsesansvisninger og dokumentere hvordan disse er tenkt benyttet.


Arkitekten skal

  • Identifisere og dokumentere gjeldende krav i plan- og bygningslovgivningen for detaljprosjekteringen
  • Dokumentere at konseptforutsetninger i forprosjekt og rammetillatelse (brann, lyd, miljø- og energikrav, universell utforming m.m.) blir ivaretatt i detaljprosjekteringen
  • Bearbeide oversikt over relevante standarder og veiledninger av betydning for eget arbeid
  • Dokumentere at konseptforutsetninger i forprosjekt og rammetillatelse (sikkerhetskrav, miljø- og energikrav, universell utforming mm) blir ivaretatt i detaljprosjekteringen

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no