5.7.1 Generelt om utbyggingsavtaler

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Utbyggingsavtale inngås mellom kommuner og utbyggere som regulerer økonomiske forhold og gjennomføring av tiltak som berører flere parter, f.eks. infrastruktur over og under bakken, gater og plasser med mer.


Arkitektens ytelser vil normalt være å utarbeide forslag til beskrivelse av utforming og kvalitet på de tiltak det skal forhandles om.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Avtalene erstatter ofte lovens regler om refusjon for tekniske anlegg. Loven gir ikke adgang til å forhandle om sosial infrastruktur.

Kommunen har ikke anledning til å kreve at en utbygger bidrar med mer enn sin forholdsmessige andel av fellestiltakene. Ny PBL legger derfor opp til at forhandlinger om innhold og fordeling varsles og gjennomføres parallelt med planarbeidene.

Veileder om utbyggingsavtaler  

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no