3.7.9.1 Kontrahere arkitekt eller rådgiver for andre administrative tjenester

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PRL skal etter avtale med oppdragsgiver kontrahere

Ansvarlig søker

Ansvarlig kontrollerende

Prosjekteringsgruppens BIM-koordinator

Koordinator for  SHA hensyn i prosjekteringsfasen

Byggeleder


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Forespørsel baseres på Norsk Standard;
- NS 8402 (Rådgivning)
- NS 8403 (Byggeleder)
- NS 8404 (Uavhengig kontrollende)

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no