8.4.3.3 Relevante myndighetskrav

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal  registrere og innarbeide merknader fra forhåndskonferanse, utdype relevante myndighetskrav i forhold til ytre rammer og sikkerhet mot fare, samt ivareta eventuelle krav til vern av miljø og landskap gjennom kontakt med antikvariske myndigheter og evt. engasjement av spesialrådgiver for området.


Arkitekten skal

  • Bearbeide informasjon fra skisseprosjektet
  • Dokumentere hvordan registrerte krav blir eller tenkes å bli håndtert gjennom utviklingen av prosjektet
  • Dokumentere hvordan krav er ivaretatt eller tenkes ivaretatt i forprosjektet eller i senere faser
  • Dokumentere hvordan krav og hensyn blir fulgt opp og ivaretatt i prosjektet

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no