6.8.7 Lovpålagt sluttdokumentasjon

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal som Ansvarlig prosjekterende utarbeide samsvarserklæring, som til Ansvarlig søker, om at det prosjekterte materialet er i overensstemmelse med tidligere godkjenninger, lover og forskrifter.

Arkitekt skal bidra til dokumenter for FDV (forvaltning, drift og vedlike- hold) iht. med oppdaterte sluttdokumenter for FDV og arkivering og sikring av prosjektets dokumenter.


Dokumentasjon av ferdig utført prosjekt for forvaltning, drift og vedlikehold.

  • Dokumentasjon av løsninger, detaljer, materialbruk og bygningskomponenter der arkitekten selv har foretatt endelige valg
  • Forvaltning: Oversende ajourførte arbeidstegninger oppdatert til “som bygget”- nivå.
  • Oversikt over årskostnader med investeringskostnader/kapitalkostnader, driftskostnader og vedlikeholdskostnader etter avtale
  • Drift: Innhenting og redigering av driftsinstrukser og brukerveiledning bygg (også for planløsninger) innen eget ansvarsområde
  • Vedlikehold: Bistå med omfattende komplett beskrivelse og tegningssett, oversikt over anvendte farger, materialer med produktangivelse, produsent og leverandør samt evt. adresselister innen eget ansvarsområde

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Ferdigbefaring avholdes når utførende har varslet oppdragsgiver at arbeidene er avsluttet. Ansvarlig søker og prosjekterende kan delta. PRL eller arkitekt kan skrive referat fra ferdigbefaringen.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no