7.6.8.1 Prosjektfremstilling ved bruk av BIM

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektfremstilling ved bruk av BIM.

Nivå og omgfang av ytelser avklares med oppdragsgiver.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no