3.7.6.1 Fordyping i eget prosjektmateriale

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PRL skal vurdere om det er hensiktsmessig med tverrfaglig fordypning innen ulike temaer, områder eller perioder.


Om det ikke foreligger tilstrekkelig detaljerte grunnlagsdokumenter kan disse oppgavene utføres som tilleggsoppdrag i skisseprosjektfasen:

  • Virksomhetsbeskrivelse og oppmåling av den aktuelle eiendommen
  • Bearbeide og utdyping av byggeprogram med vurdering av areal- rom og funksjonbehov
  • Forslag til organisering av det videre arbeid med tiltaket
  • Fremskaffe kart, reguleringsplaner, tinglyste avtaler etc. knyttet til den aktuelle eiendommen

PRL skal

  • Bidra til å definere områder for arbeid
  • Sikre at ansvar og rammer rundt oppgaven er avklart
  • Se til at resultatet av oppgaven innarbeides i prosjektmaterialet 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no