7.6.7.2 Beskrivelse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Beskrivelsen skal omfatte

  • Kort fremstilling av intensjoner, hovedtrekk, produktvalg med materialer, farger og formuttrykk
  • Oversikt over endringer og avvik i prosjektet sammenlignet med Forprosjekt
  • Beskrivende mengdeberegning, sammenlignbar med Bygningsdelstabellen på 3 siffer nivå med entreprisekost, byggekost og prosjektkostnader
  • Bidrag til fremdriftsplan for anskaffelsen av innredningen
  • Beskrivelse av spesifikke krav til møbler og innredningselementer

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no