4.2.3 Vurdering av eksisterende lokaler

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Det må klargjøres hva man ønsker å oppnå med tiltaket i form av effektivitet, tilgjengelighet, vekstmuligheter, arbeidsmiljø ol.


Følgende bør vurderes

  • Fremskaffe tegningsunderlag for eksisterende bygninger og installasjoner  i den grad det finnes
  • Registrere eksisterende anvendelse, innredning og utrustning
  • Dokumentere viktige forhold med foto og skriftlige kommentarer
  • Utarbeide tilstandsrapport for funksjonelle og bygningstekniske forhold
  • Avklare antikvariske og reguleringsmessige spørsmål knyttet til eiendommen
  • Vurdere muligheter for endringer (arealdisponering, utvidelse)

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no