7.2.6.2 Kvalitetssikring

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal kontrollere at prosjektets forutsetninger er ivaretatt eller kan ivaretas, kontrollere prosjekteringsunderlag, dokumenetere kvalitetssikring  og kontroll av egne arbeider.


Arkitekten skal kvalitetssikre at

  • Skisseprosjektt er gjennomføtr iht. MAKS10 eller eget kvalitetssystem for virksomheten
  • Egne tegninger og dokumenter er iht. myndighetskrav
  • Tiltakets ytre rammer og sikkerhet mot fare er identifisert og dokumentert
  • Valgte løsninger  / prosjekteringsgrunnlaget samsvarer med programkravene

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10

43-021 Myndighetskrav

43-022 Prosjektforutsetninger

41-031 Grensesnitt ved prosjektering

46-01 Leveringsplan for prosjektdokumenter

38-01 Kvalitetsplan

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no