5.4.1.3 Utarbeide planforslag til områderegulering

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Lokal planmyndighet, dvs. kommunen, kan utarbeide reguleringsplan som områderegulering for større områder som omfatter både offentlige og private eiendommer.

Kommunen kan også overlate til andre myndigheter eller private å utarbeide planforslaget innenfor de rammer kommunen fastsetter. 


For en områdeplan vil kommunen selv være både forslagsstiller og behandlende myndighet.

Kommunen kan utarbeide planen selv eller benytte rådgivere til å utarbeide hele eller deler av planen.

Kommunen har som et minimum ansvar for å definere og godkjenne planens formål og avgrensing, bestemmelser, krav til utredinger og annen dokumentasjon, samt å fremme planforslaget for offentlig behandling.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Om områdeplanen ikke er i overensstemmelse med kommunedelens arealplan skal det utarbeides og godkjennes et planprogram. Se pkt. 5.8.2

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no