5.4.3.4 Bestemmelser i reguleringsplan

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Bestemmelsene skal supplere de arealformålene og hensynssonene som er vist på reguleringsplankartet og gi nærmere vilkår for utnyttelsen av arealet. Det er vid adgang til å gi bestemmelser.


Normale minstekrav til bestemmelser;

  • Planens avgrensing.
  • Adresse, gårdsnummer, bruksnummer.
  • Plannummer. Kommunens saksnummer.
  • Utnyttingsgrad.
  • Formål.
  • Byggehøyder.
  • Standardkrav / dimensjoneringskrav (veier, gangveier, uteareal osv.).
  • Rekkefølgebestemmelser.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no