5.4.6.2 Kvalitetssikring

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Kvalitetssikre forslag til reguleringsplan med vedlegg og illustrasjoner.


Kvalitetssikre at:

  • Saksnummer, gårds- og bruksnummer.
  • Prosjektopplysninger er tydelige•Kommunens krav ved Oppstartmøte er innarbeidet.
  • Kommentarer fra høringsrunder er mottatt kommentert og evt. innarbeidet.
  • Plankart er iht. MDs veiledere.
  • Bestemmelser er utformet iht. PBL.
  • Saksfremstilling er i tråd med evt. kommunale veiledere.
  • Evt. dispensasjonssøknader er begrunnet.
  • Utredninger er foretatt iht. krav og behov.
  • Illustrasjoner er poengtert og forståelig.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Enkelte kommuner har maler for å kvalitetssikre forslag til reguleringsplan før innsending.
Se Oslo kommune, PBL.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no