8.4.8.5 Andre supplerende ytelser

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Delkapittelet omfatter supplerende ytelser som beskrevet.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no