6.2.3.2 Program og andre forutsetninger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Klarlegge og sette seg inn i Oppdragsgivers grunnlagsdokumenter, rom- og byggeprogram.

Systematisere den registrerte informasjonen og sikre at den blir anvendt.

Registrere og ivareta offentlige og privatrettslige avtaler knyttet til oppdraget eller eiendommen-klarlegge oppdragets spesielle forutsetninger og legge til rette for senere prosjektering.


Arkitekten skal

  • Sette seg inn i byggherrens kravspesifikasjon, budsjett og andre rammebetingelser
  • Gjennomgå byggherre-/brukerkrav med oppdragsgiver
  • Gjennomgå rom-, funksjons- og byggeprogrammet
  • Sikre tilgjengelig dokumentasjon av  deloppgavens innhold og hvordan de utføres
  • Motta og ta hensyn til mulige privatrttslige avtaler knyttet til bygning eller eiendom
  • registrere opplysninger om juridiske avtaler ol. som fremlegges av oppdragsgiver
  • Foreta befaring og nødvendig registrering av eksisterende forhold
  • Varsle om hvilke BIM-data som trengs for å tilfredsstille oppdragsgivers behov

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Det kan benyttes ulike metoder for å visualisere program i flate, volum og funksjonelle sammenbindinger.

I komplekse prosjekter anbefales egne programmer for å samle og sikre informasjon som dRofus eller lignende

Prosjektdokumenter
SHA-dokumentasjon
Byggherreforskriften
MAKS10;
- 43-022 Momentliste prosjektforutsetninger
- 48-022 Sjekkliste SHA i egen prosjektering
- 00-08 Byggherreforskriften

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no