5.4.3.1 Lovkrav

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Forslag til reguleringsplaner skal utarbeides på grunnlag av PBL §12.

Det er de samme kravene til utforming av plan for områderegulering som til detaljplan.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Se delkapittel 5.6 og Miljøverndepartementets veileder om reguleringsplaner Vedlegg 1.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no