4.3.2.2 Rammebetingelser

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Det skal utarbeides oversikt over budsjett, forventet fremdrift, viktige beslutninger og milepæler, kontraktstyper, fremdrift ol. Organiseringen av tiltaket, viktige vedtak i saken, utkast til budsjett og fremdrift, reguleringsmessig status og kontraheringsbetingelser må også beskrives.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no