6.2.3.1 Arkitektonisk utforming og funksjonalitet

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal finne forutsetninger i lovverk, program, gjeldende veiledere for utforming ol. og  formulere egne målsettinger for sitt bidrag til oppdraget.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Arkitekt har ikke ansvar for å utarbeide program, men for å gi oppdragsgiver sine kommentarer til dette.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no