4.3.2 Byggeprogram

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Byggeprogram er den samlede betegnelsen for alle krav og betingelser knyttet til tiltaket som skal gjennomføres og består av generell prosjektinformasjon, rammebetingelser, brukerkrav og krav til fysiske løsninger.


Byggeprogram omfatter

  • Rammebetingelser, vilkår knyttet til sted, tomt og forutsetninger for gjennomføringer av oppdraget. (Etablering av målsettinger for tiltaket som for arkitektur, miljø- og energikrav, uteområder ol)
  • Brukerfunksjoner, beskrivelse av hvilke virksomheter som skal foregå i bygget og krav knyttet til disse 
  • Bygningsfunksjoner, arealoppstilling for alle rom, krav knyttet til bygningsdeler og tekniske installasjoner (Utstyrsprogram)
  • Fysiske løsninger, spesifikasjon av krav der spesifikke fysiske løsninger er bestemt

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Disposisjonen som brukes her er hentet fra veiledning til NS3455.

Det finnes ingen standardisert metode for å utarbeide rom- og byggeprogram. Aktuelle hjelpemidler kan være

NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg- og anlegg. Omredigering av innhold i konkurranse og anbudsdokumenter.

NS 3451 Bygningsdelstabellen. Strukturering av beskrivelser, kost- nadsoverslag og elektronisk dokumentasjon.

NS 3455 Bygningsfunksjonstabellen. 

Veiledning; Byggeprogram (P336) 

NS 3459 Elektronisk overføring av prosjektdata

NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no