8.2.7.5 Andre tegninger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide supplerende tegninger og illustrasjoner(analoge eller digitale, 2D- 3D) i egnet målestokk og med et detaljeringsnivå som viser prosjektets viktigste elementer.


Arkitekten skal utarbeide

  • Landskapssnitt og oppriss
  • Plantegninger av utvalgte områder og anlegg i relevant målestokk.
  • Tegning over teknisk infrastruktur
  • Tegning for snøopplag der dette ikke fremgår av landskapsplan

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no