7.6.9.1 Formål med forespørselen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Benytte forprosjekt som grunnlag for å kontrahere utførende i utførelsesentreprise. (Byggherrestyrte delte entrepriser).


Arkitekten skal

  • Supplere prosjektmaterialet slik at det kan benyttes som grunnlag for forespørsel og kontrakt om utførelsesentreprise
  • Utarbeide nødvendig dokumentasjon i tillegg til forprosjektmaterialet for kontraheringsprosessen

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no